SZKOŁA Z PASJĄ PDF Drukuj Email
Aktualności
Wpisany przez Irena MInota   
wtorek, 20 września 2011 18:00

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. W ramach tego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie, dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. 

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁANIAMI Z PASJĄ mogą zostać akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe (organizatorzy lub współorganizatorzy działań z pasją), w sposób ciągły lub cykliczny wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły. Promowane będą działania tych organizacji pozarządowych, które rzeczywiście aktywnie i od lat współpracują ze szkołami.

Działania z pasją

  • są programami, projektami lub inicjatywami edukacyjnymi kierowanymi do szkół, mającymi na celu wzbogacenie oferty szkoły;
  • są oparte na minimum 2-letnim doświadczeniu we współpracy ze szkołami;
  • polegają na współpracy z minimum 100 szkołami na terenie całej Polski; w tym szkołami, które z powodzeniem realizują dane działanie z organizacjami pozarządowymi, i mogą podzielić się z innymi szkołami dobrymi praktykami w zakresie realizacji danego działania;
  • polegają na współpracy z wieloma grupami środowiska szkolnego, czyli z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły;
  • oferują materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk, opracowania z danego obszaru edukacyjnego mające na celu wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;
  • oferują materiały edukacyjne dla uczniów, zwiększające ich wiedzę w danym obszarze, jednocześnie zapewniając im atrakcyjną formę zajęć;
  • zachęcają uczniów do współpracy, aktywności obywatelskiej, poprzez realizację projektów i wolontariat uczą uczniów zaangażowania oraz wrażliwości na potrzeby innych, także rozwijają ich pasje i talenty;
  • przyczyniają się do tego, że szkoła staje się ośrodkiem aktywności lokalnej: miejscem, w którym społeczność szkolna wraz ze środowiskiem lokalnym realizuje wspólnie różne inicjatywy;
  • podejmują także aktualne problemy lokalnej społeczności dzięki czemu aktywizują mieszkańców i integrują ich we wspólnych działaniach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza II edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu „Szkoła z Pasją” na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012

Celem konkursu „Szkoła z Pasją II edycja” jest wsparcie działań promujących współpracę między szkołami, a ich partnerami: organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi oraz samorządem terytorialnym.

Na stronie internetowej akcji www.szkolazpasja.men.gov.pl zamieszczono informacje o tym, w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły. Znajduje się tu także ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją. Są tam scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w szkołach. Dla zainteresowanych najskuteczniejszy jednak będzie bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły.

Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam organizacje pozarządowe do zgłoszenia działań z pasją.

                                                                                                                          Oprac. I. Minota

 

 

 

 
wykonanie sklepy internetowe, oprogramowanie dla szk, strony internetowe