• KIERUNKI KSZTAŁCENIA

    • W tym kierunku kształcimy od 1.09.1998 r.
     • TECHNIK AGROBIZNESU

      TECHNIK AGROBIZNESU

      TECHNIK AGROBIZNESU

      Kwalifikacje

      Prowadzenie produkcji rolniczej

       Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

       

      Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł:

      —prowadzić gospodarstwo rolne
      — i agroturystyczne,
      —organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich
      — z kraju i zagranicy,
      —prowadzić własną produkcję gospodarczą,
      —podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych,
      —obsługiwać ruch turystyczny na wsi,
      —organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi,
      —zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.
       
    • W tym kierunku kształcimy od 1.09.2005 r.
     • TECHNIK HANDLOWIEC

      TECHNIK HANDLOWIEC

      TECHNIK HANDLOWIEC

      Kwalifikacje

           Prowadzenie sprzedaży

          Prowadzenie działań handlowych

       

      Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik handlowiec 

      ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

      —Merchandiser
      —Referent/asystent ds. zaopatrzenia
      —Referent/asystent ds. sprzedaży
      —Referent/asystent ds. obsługi klienta
      —Kierownik działu handlowego
      —Zastępca kierownika działu handlowego
      —Specjalista ds. obsługi klienta
      —Specjalista ds. sprzedaży
      —Specjalista ds. zaopatrzenia
     • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

      SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

      —SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA -  Oddział wielozawodowy
      Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  kursów zawodowych w każdym roku nauki. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych zakładach pracy, gospodarstwach rolnych lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.
       Oferujemy kształcenie w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:
      • Sprzedawca 522301
      • Rolnik  613003
      • Mechanik pojazdów samochodowych  723103
      • Cukiernik 751201
      • Piekarz 751204
      • Fryzjer 514101
      • Elektryk 741103
     • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

     • KURSY KWALIFIKACYJNE:

      KURSY KWALIFIKACYJNE:

      KURSY KWALIFIKACYJNE:

      HAN.01. -  Prowadzenie sprzedaży – zawód sprzedawca

      HAN.02. -  Prowadzenie działań handlowych –  zawód technik handlowiec

      ROL.04. -  Prowadzenie produkcji rolniczej – zawód rolnik

      ROL.05. -  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – zawód technik agrobiznesu

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
   • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
   • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
   • 297614011
   • ul. Ostrołęcka 27
    07-440 Goworowo
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych